موضوع : شرایط فروش محصولات ایران خودرو در قالب طرح مشارکت در تولید- مرحله دوم آبان 1400

“با عنایت به اهمیت سلامت متقاضیان محترم، تاکید می گردد امکان ثبت نام از طریق سایت در منزل میسر است”

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم و نمایندگیهای مجاز می ر ساند شرکت ایران خودرو در راستای پاسخ به
نیاز بازار خودرو طرح فروش مشارکت در تولید برخی از محصولات خود را اجرا خواهد نمود.

متقاضیانی که در قرعه کشی های قبلی ایران خودرو انتخاب نشده اند، می توانند در این طرح با شرایط زیر ثبت نام
نمایند.

در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

نکته1 : انتخاب شدگان درطرحهای قبلی که موفق به واریز وجه نشده اند نیز، میتوانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی
محصولات ایران خودرو، نسبت به انجام مجدد ثبت نام اقدام نمایند.

نکته2:نمایندگان محترم می بایست این بخشنامه را برای اطالع بیشتر در محل رویت مشتریان قرار دهند.

نکته3 :قبل از قرعه کشی، متقاضی هیچگونه وجهی واریز نخواهد نمود.

تاریخ شروع و مهلت ثبت نام:

ثبت نام در طرح مشارکت درتولید محصولات عرضه شده ( روش قرعه کشی) طابق جدول ذیل از روز پنج شنبه مورخ 27/08/1400
شروع و تا پایان روز شنبه مورخ 29/08/1400 ادامه خواهد داشت.

مطابق با بخشنامه شماره 4249 دریافت کد کاربری و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات ثبت نام میباشد.

لذا بدیهی
است در صورت عدم دریافت کد کاربری و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود.

 مراحل ثبت نام تا واریز وجه :
مرحله اول : متقاضی، با وارد نمودن کد کاربری و کلمه عبور خود، به صفحه ثبت نام خود وارد میشود و خودرو را انتخاب می نماید.

مرحله دوم: در پایان فرایند ثبت نام به فرد متقاضی کد پیگیری اختصاص داده میشود.

مرحله سوم: مراسم قرعه کشی پس از پایان مهلت ثبتنام و با حضور مراجع نظارتی برگزار میگردد.

مرحله چهارم: فهرست منتخبین قرعه کشی، حداکثر 3 روز پس از پایان ثبتنام از طریق سایت فروش اینترنتی و ارسال پیامک
اعلام میگردد و مشتری میبایست با مراجعه به سایت، از وضعیت ثبت نام خود ( نتخاب یا عدم انتخاب خود در قرعه کشی) مطلع
گردد.

مرحله پنجم : فرد انتخاب شده ظرف مهلت 3 روز، پیش پرداخت علی الحساب خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات
ایران به آدرس: ir.ikco.esale خودرو واریز می نماید، در صورت عدم واریز کامل پیش پرداخت علی الحساب خودرو، ثبت نام
متقاضی کان لم یکن تلقی میگردد.

شماره بخشنامه :4407

نکته 1 : در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز متقاضی ( شرایط عمومی و اختصاصی ) در هرمرحله تا قبل از تحویل
خودرو، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی میشود و وجه مشتری حداکثر ظرف مدت 20 روز به شماره شبای معرفی شده، مسترد
میگردد و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.

نکته 2 :متقاضیانی که فاقد هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بخشنامه ( مثال دارا بودن پالک فعال انتظامی نصب شده
برروی خودروهای سواری با کاربری شخصی)  یا فاقد گواهینامه رانندگی معتبر (  انقضای تاریخ اعتبار) و … باشند، در صورت اقدام به
ثبت نام ضمن کان لم یکن تلقی شدن ثبت نام ایشان، به مدت 3 سال از ثبتنام درتمامی طرح های فروش آتی محصولات شرکت
ایران خودرو محروم خواهند شد .

 شرایط عمومی بخشنامه:

1 .به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق میگیرد.

2 .حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو)  از شرکت های ایران خودرو و سایپا 48 ماه می با شد. همچنین
ثبتنام همزمان در دو شرکت مذکور امکان پذیر نمی باشد.

3 .ثبتنام برای متقاضیان دارای پالک انتظامی فعال ( نصب برروی خودروهای سواری با کاربری شخصی)ممنوع بوده، همچنین
ارائه گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر ( دارای تاریخ اعتبار)  الزامی میباشد.

4 .انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع میباشد.

5 .متقا ضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب ( شماره شبا) ربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه، الزم است از
کارتهای بانکی به نام خود استفاده نماید.

6 .شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

7 .ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود.

8 .فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت ( آدرس و
کدپستی)اقدام نماید.

9 .امکان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتى مطابق با مصوبات کمیته خودرو وجود ندارد.

10 .خودروهای قابل ارائه از طریق این بخشنامه، براساس آخرین استاندارد زیست محیطی و مقررات اعالم شده و حاکم بر
کشور در زمان تحویل خودرو، برخوردار خواهد بود.

11 .گارانتی خودرو پس از 5 ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سرویس اولیه باطل میگردد و
در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل 1000 کیلومتری خودرو نیز الزامی است.

 شرایط اختصاصی بخشنامه:
1 .تحویل خودرو بر اساس اولویت بندی تعیین شده در قرعه کشی و سایر ضوابط ابلاغی کمیته خودرو خواهد بود.

2 .انتخاب رنگ خودرو توسط مشتری، در زمان واریز وجه پیش پرداخت علی الحساب خواهد بود.

3 .خودروی ثبت نامی، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواهد بود.

4 .صحت کلیه اطالعات درج شده خصوصاً کد ملی،آدرس و کدپستی بر عهده متقاضی میباشد و در صورت تغییر یا اشتباه
در اطالعات ارائه شده کلیه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تاخیر در تحویل و عدم شماره گذاری خودرو برعهده متقاضی
میباشد.

شماره بخشنامه :4407

5 .در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخیر به صورت روز شمار
(12 درصد سالیانه) محاسبه و در بازه زمانی مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.

6 .درصورت عدم تکمیل وجه دعوتنامه در بازه زمانی مجاز، شرکت میتواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل دهد و نوبت
مشتری را به موعد دیگری موکول نماید. نوع و قیمت خودروی قابل تحویل به این دسته از مشتریان در بخشنامه های
آتی مشخص می گردد.

7 .در صورتی که پس از امضای قرارداد فی مابین با مشتری بر حسب ضرورت ویا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت
استانداردهای اجباری، شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی(آپشن) بر روی خودرو گردد و یا تغییری در برخی
از قطعات خودرو ایجاد شود، ضمن اطلاع رسانی مراتب مذکور،دعوتنامه تکمیل وجه براساس ضوابط و آیین نامه های
اجرایی قانونی حمایت از مصرف کنندگان خودرو صادر خواهد شد.

8 .امکان انصراف از ثبت نام، تا قبل از پایان مهلت ثبت نام اولیه از طریق سایت و میز کار مشتری (پنل کاربری) امکان پذیر
میباشد.

9 .سامانه پیام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره 300096440 میباشد و کلیه پیامکهای ارسالی از طریق شماره مذکور
صورت خواهد گرفت.

10 .شماره تلفن مرکز تماس ایران خودرو فقط برای پاسخگوئی در حین ثبت نام 82272727-021 می باشد.

قیمت خودرو و نحوه پرداخت :
قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود. پس از برگزاری قرعه کشی و اعلام اسامی، فرد منتخب
مبلغ پیش پرداخت علی الحساب خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو مطابق جدول شماره یک
واریز مینماید.

 

الباقی وجه خودرو در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزینه های قانونی تعیین و دریافت میگردد.

جدول شرح خودرو، مبالغ پیش پرداخت علی الحساب و موعد تحویل ، ویژگی ها و تجهیزات خودروی فوق

توجه : مبالغ پیش پرداخت در این بخشنامه، کمتر از پنجاه درصد قیمت فعلی خودرو می باشد .

* به اطلاع مشتریان محترم میرساند گیربکس شش سرعته به زودی بر روی محصولات دنا پالس توربوشارژ دستی و پژو 207 دستی
سقف شیشه ای نصب خواهد شد.

** خودروی “دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک” دارای امتیاز 5 ستاره کیفی از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.

 


نکته 1 :سند خودروهای واگذار شده از طریق این بخشنامه در رهن نمیباشد

نکته 2 :کارت طالیی اختیاری یک ستاره پلاس)خدمات عمومی + تعویض رایگان روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا در دو مرحله(در
زمان تکمیل وجه دعوتنامه به صورت پیش فرض انتتخاب شده است، در صورتی که مشتری تمایل به تغییر در سطح کارت طلایی یا
حذف آن را داشته باشد می تواند قبل از تکمیل وجه اقدام نماید.

(خدمات عمومی اشتراک طلایی ، پیوست بخشنامه می باشد)

نکته 3 :پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری، امکان تغییر شرایط ثبت نام
(تمدید موعد تحویل) وجود خواهد داشت.

زمان فعال سازی این بخشنامه بر روی سایت ir.ikco.esale روز پنجشنبه مورخ 27/08/1400  می باشد.

 

مشاهده بخشنامه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز است که تابع گوگل است سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.